Korkalender

Mestersangerne

Oslo Håndverker Sangforening (OHS) ble stiftet i 1845 av Johan Gottfried Conradi; regnet som grunnleggeren av organisert korsang i Norge. Koret var opprinnelig tilknyttet håndverkerforeningen og mesterlaugene, men er i dag frittstående og har medlemmer fra alle yrkesgrupper. Korets historie videreføres ved å bruke “Sangerlauget” og “Mestersangere” om koret og dets medlemmer.

Blant landets eldste

OHS har spilt en aktiv rolle i byens musikkliv gjennom mer enn 170 år, og har vært ledet av dirigenter som har vært toneangivende i sin tid. Under ledelse av dagens dirigent, Espen Erdal, arranger koret egne konserter og opptrer ved ulike tilstelninger og begivenheter.

Tradisjonsrikt

OHS er synlige i bybildet og deltar bl.a. i den offisielle feiringen av 17. mai med sang på Vår Frelsers Gravlund, og foran Stortinget og Slottet. Sammen med stabsmusikken åpner vi barnetoget foran stortinget, før vi deretter synger  «Ja vi elsker» foran slottet.