Gabriel Faure skrev Cantique de Jean Racine som 19-åring i 1865, til en konkurranse arrangert av Ecole Niedermeyer de Paris, en konkurranse han for øvrig vant. Stilen likner mye på Faures Requiem fra 1890, og ofte fremføres disse verkene sammen.

Faure startet sin karriere som organist, men fikk i 1896 et professorat i komposisjon ved musikkonservatoriet i Paris hvor han blant annet underviste størrelser som Maurice Ravel og Nadia Boulanger.