Ofte står det om Deilig er jorden at det er en Schlesisk folkevise fra 1842. Hvis man tenker seg om er dette et litt selvmotsigende utsagn, da «folkevise» betegner en sang ingen kjenner opprinnelsen til. Og da virker det merkelig at vi med slik nøyaktighet kan tidfeste eksakt når sangen er skrevet, hvis vi ikke vet hvem som skrev den.

Hvis vi begynner å nøste litt kan vi ta utgangspunkt i at den teksten vi synger er skrevet av Bernard Severin Ingemann i 1850. Ingemann hørte denne sangen da han var i Schlesien i det som nå er Polen. Her fikk han tak i en bok hvor sangen var nedtegnet, men med en annen tekst. Denne sangboken var fra 1842, og det er det eldste kjente stedet hvor vi finner sangen nedtegnet.

Den tradisjonelle teksten er tysk og heter «Schönste Herr Jesu», en tekst som fremdeles lever i tyske versjoner av sangen.

Ingemanns tekst er slett ikke en gjendiktning av den opprinnelige tyske, men en selvstendig tekst med nytt innhold. Ingemann har sterke assosiasjoner til pilegrimsferder og korstog i versjonen sin. Dokumenter fra samtiden indikerer at årsaken til dette var at Ingemann da han først hørte sangen i Schlesien, fikk oppgitt at dette var en gammel korsfarersalme. Det sies at det var dette, i tillegg til den brutale krigen mellom Danmark og Preussen, som inspirerte ham til å skrive en helt ny og annen tekst fremfor å gjendikte den tyske.

Ingemann nedtoner det kristne budskapet noe i forhold til originalteksten. Mange ser på Deilig er jorden som en trassig vise som hardnakket påstår at jorden vi lever på er deilig til tross for all verdens krig, fattigdom og nød. Dette blir veldig tydelig for dem som har hørt versjonen som finnes på platen «Hellige Natt – Jul i Skippergata» hvor innsatte på Botsen synger Deilig er jorden sammen med Ole Paus. Vindskjevt men inderlig insisterer de med brukne vinger på at Jorden er deilig til tross for, ikke på grunn av…