Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Denne passasjen fra Esaias 11:1 danner utgangspunktet for «Det hev ei Rose sprunge», eller «Es ist ein Ros entsprungen» som det heter i den tyske originalteksten fra siste halvdel av 1500-tallet. Historien videre er inspirert av fortellingen om en munk som på julaften fant en blomstrende rose da han var ute og gikk i skogen, tok den med til klosteret og plasserte rosen i en vase på alteret foran jomfru Maria.

Musikalsk er denne sangen enda eldre, den vanligste tonesettingen kommer opprinnelig fra en tysk folketone fra 1400-tallet eller tidligere, som Michael Praetorius arrangerte for kor i 1609.

Det er antakeligvis den nynorske teksten som er vanligst å synge, en tekst Peter Hognestad gjendiktet fra tysk i 1919. De to første versene er direkte hentet fra den tyske versjonen, mens det tredje verset er hentet fra en tekst som den tyske presten Friedrich Layriz skrev i 1844.