Harde fakta

OHS  har ca. 30 sangere fordelt på fire stemmegrupper. Det øverste administrative organ er korets styre, mens dirigenten er kunstnerisk ansvarlig.

Hver av de fire stemmegruppene har sin stemmefører, som holder styr på kormedlemmene når det er nødvendig.

Hør oss!

Repertoaret til OHS er mangfoldig, med vekt på norsk og skandinavisk musikk, europeisk klassisk musikk, samt kirkemusikk. Deler av repertoaret er tilgjengelig som CD-utgivelser.

OHS samarbeider ellers jevnlig med andre kor, grupper, solister og musikere.

Musikkglede og samvær

OHS øver ukentlig i Håndverkeren i Oslo. Korets mål er å holde et aktivitetsnivå på ca.10 opptredener pr. år; i form av seminarer, konserter eller  deltakelse ved andre begivenheter.

Reiser er en viktig del av korets virksomhet og de siste årene har det vært arrangert turer til Ungarn, Frankrike, Italia, USA, Norge (Lofoten) og England.

Korets ansatte

OHS har to meget kompetente ansatte, som ikke bare er glødende engasjerte men også direkte ansvarlige for korets høye nivå!

Espen Erdal

Espen er korets dirigent, og har vært det siden 1993. Espen har studert sang, sangpedagogikk og musikkterapi ved Østlandets musikkonservatorium og ved Norges Musikkhøgskole. I tillegg til katedral har han også vært innom børs i den forstand at han har en master fra Handelshøyskolen BI.

Kerstin Dyblie Erdal

Kerstin er korets repetitør og akkompagnatør. Kerstin har studert ved Association for Music and Imagery i København, ved Østlandets musikkkonservatorium samt tatt hovedfag ved Norges Musikkhøgskole.   Også Kerstin har tatt en master ved Handelshøyskolen BI.

Dirigenter igjennom tidene

1843-1848: Johan .G. Conradi
1848-1854: J.D. Behrens
1854-1857: Paolo Sperati
1857-1862: Johan G. Conradi
1863-1868: Nils Lasson
1868-1869: Erik Hoff
1869-1871: Nils Lasson
1871-1876: O. Koppang
1876-1881: Ole Olsen
1881-1884: Thv. Lammers
1884-1890: O.A. Grøndahl
1890-1905: Iver Holter
1905-1920: Eyvind Alnæs
1920-1922: F.W. Gomnæs
1922-1931: Eyvind Alnæs
1931-1959: Frithjof Spalder
1959-1964: Dag Kristoffersen
1964-1971: Torbjørn Dahl
1971-1985: Olaf Skaffloth
1986-1986: John B. Johansen
1986-1992: Rolf Nykmark
1993-dd: Espen D. Erdal

Book oss for et arrangement

Vi påtar oss sangoppdrag ved spesielle anledninger, ta kontakt hvis du ønsker å booke oss!


Kontakt oss!