Rikard Nordraak er kanskje mest kjent som komponisten bak «Ja, vi elsker», men rakk i sitt 23-årige liv også å skrive mye annet, blant annet musikken som brukes til «Juleklokker over jorda». Det var Anders Hovden som i 1923 skrev teksten til denne salmen, som opprinnelig delte melodi med en annen salme, «Overmåte full av nåde». Etterhvert er det Nordraaks musikk som er blitt fast tonefølge til denne teksten. Det er denne versjonen OHS synger og som vi finner i Norsk Salmebok fra 1985, og her er det bare gjengitt tre vers.

I den nye Norsk Salmebok fra 2013 finner vi fire vers av denne salmen, mens det eksisterer enda et vers som aldri har kommet med i noen av salmebøkene, et vers som direkte peker til hendelsene under 1. verdenskrig.

Joleklokkor over jordi,
ring no høgt frå tårn og tind,
ring no ut dei sæle ordi:
Fred frå Gud i alle sinn!
Ring for heile folkehopen,
ring og kim i nord og sud,
til me skodar himlen open,
til me fær ein smil av Gud!

Fader, send din fred til alle
deim som sit i sorg og sut.
Ljose himmelklokkor kalle
deim or lidingsnatta ut!
Vis: På jordi alle stader
bur ei ætt av same blod,
kjøpt til born av same Fader,
brør med same hug og mod.

Sår ligg verdi etter krigen,
hatet brenn som eld og eim:
Fader, reis no himmelstigen
upp til deg frå kvar ein heim!

Send oss, Gud, din kjærleiks Ande,
gjer det millom kristne greidt,
knyt i nåde broderbandet,
samanbind oss rett til eitt!
Våre stridar må du jamna,
småleg kiv og ovmods ferd,
alle kristne brøder samna
til ein samlyndt Herrens hær!

Klokkor vidt um verdi kime
mildt til alle hjarto ned:
I vår Frelsars fødselstime,
arme jord, hav jolefred!
Ring for heile folkehopen,
ring og kim i nord og sud,
til me skodar himlen open,
til me fær ein smil av Gud!