Mens konserten i Trefoldighetskirken er en staselig feiring av julehøytiden med brask og bram, blir denne konserten i Gamle Aker kirke litt mer nedpå, i en atmosfære som passer denne middelalderkirken godt.

Den 22. desember fyller vi sammen med Njål Sparbo Gamle Aker kirke med vellyd, konserten starter klokken 19:00

Billettene koster 250 kr og fås kjøpt av kormedlemmer, eller ved inngangen. Barn under 12 år gratis.

Gamle Aker kirke ble bygget på 1100-tallet og er dermed Oslos eldste intakte bygning. Sølvgruvene som ligger i Akersberget rett under kirken er omtalt i Historia Norvegiae, en liten norgeshistorie fra slutten av 1100-tallet, og allerede da var gruvene nedlagt. På vei til kirken gjør du lurt i å passe deg for dragen som vokter både gruven og gullendene som holder til inne i Akersberget.