Årets julekonsert sammen med Cordis Vocalis avholdes som vanlig i Trefoldighetskirken, 19.12.2018