Årets julekonsert sammen med Cordis Vocalis avholdes som vanlig i Trefoldighetskirken, 15.12.2018