OHS holder som vanlig to julekonserter, en i Trefoldighetskirken og en i Gamle Aker kirke.

Den 19. desember synger vi sammen med Cordis Vocalis i Trefoldighetskriken, klokken 19:30.

Solist er Njål Sparbo og organist Bjørnar Robertsen. Dirigent er Espen Erdal. Billettene koster 250 kr og fås kjøpt av kormedlemmer eller ved inngangen. Barn under 12 år gratis.

Disse to julekonsertene kan meget vel sees i sammenheng, hvor konserten i Trefoldigehtskirken utgjør hovedretten, mens vi avslutter med desserten i Gamle Aker kirke.

Trefoldighetskriken ble innviet i 1858, og er blant landets største kirker med sine 1200 sitteplasser. Vi planlegger å fylle kirken, men da er vi avhengige av din hjelp!