OHS-3

Håndverkerne

Oslo Håndverker Sangforening ble stiftet i 1845 og er dermed blant Norges eldste mannskor. Utover i siste halvdel av 1800-tallet utviklet mannskorbevegelsen seg til å bli en viktig arena også for tidens åndselite. Nasjonsbyggere slik som Bjørnson, Wergeland, Welhaven og Ibsen skrev for mannskor, og lot seg også inspirere av mannskormiljøet i sin diktning forøvrig. Oslo Håndverker Sangforening hadde allerede eksistert i nesten 20 år da vi 17. mai 1864 urfremførte «Ja, vi elsker», som opprinnelig var skrevet og arrangert nettopp for mannskor. Du har sett oss før, foran stortinget og slottet på 17. mai hvor vi årvisst og sammenmed Stabsmusikken synger for stortingspresident og konge. Og for deg.

Koret har sin opprinnelse blant håndverkere, og det var mestere fra de ulike laugene som utgjorde medlemsmassen fra starten av. Fremdeles er hovedtyngden av sangerne håndverkere, selv om vi i moderne tid åpner for at også andre yrkesgrupper får delta.

Vår historie

Den 23-årige musiker J.G. Conradi startet allerede I 1843 en mannssangforening som bestod av 20 akademikere og håndverkere, og dette ble det første offentlige mannskor i Norge. På denne tid fantes fra tidligere bare Frimurernes Sangforening, som var stiftet i 1842. Håndverkerne har altså fra første stund tatt del i norsk mannskorsang. Denne første sangforeningen assisterte noen ganger ved kirkekonserter som Ludvig Mathias Lindeman holdt i Vår Frelsers kirke, men den gikk inn etter et par års virksomhet. Allerede samme år som denne foreningen gikk inn, tok håndverkerne fatt på ny, igjen på initiativ fra J. G. Conradi.  I Morgenbladet 8. november 1845 sto følgende:

De Herrer der ønsker at deltage i en Sangforening for Haandverkere, vil behage at tegne deres Navne paa en i Cappelens Boglade udlagt liste.

Stiftelsesdagen regnes som 7. november 1845. Under Conradis inspirerende ledelse ble sangerne selvskrevne deltakere når det var fest i byen, enten det dreide seg om deltakelse i 17. mai-feiring eller annen festivitas. Conradi ble etterfulgt av en rekke kjente musikkpersonligheter, som Joh. D. Behrens, Paolo Sperati, Ole Olsen, Thorvald Lammers, Iver Holter, Eyvind Alnæs, Frithjof Spalder, Dag Kristoffersen, Thorbjørn Dahl, Olaf Skaffloth, Jon Bara Johansen, Rolf Nymark – frem til nåværende dirigent Espen Erdal.

Lyst til å bli med?

Vi tar opp nye medlemmer nå, så har du lyst til å prøvesynge ta kontakt med oss!


Kontakt oss