Teksten til Panis Angelicus er fra Thomas Aquinas hymne Sacris solemniis. Oversatt fra latin betyr Panis Angelicus noe slikt som «englenes brød». Sangen ble opprinnelig skrevet til Kristi legemsfest, Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi (det hellige legemes høytid).

Cesar Frank satte musikk til Panis Angelicus i 1872, og dette er senere blitt et av Francks mest berømte verk.

Latinsk tekst
Panis Angelicus fit panis hominum
Dat panis coelicus figuris terminum
O res mirabilis! Manducat Dominum
Pauper, pauper, servus et humilis
Pauper, pauper, servus et humilis

Norsk oversettelse
Engelens brød blir brød for menneskene
Det himmelske brød ender alle symboler
O, mirakuløse ting! Herrens legeme vil mette
Den fattige, fattige og ydmyke tjener
Den fattige, fattige og ydmyke tjener