Pie Jesu kommer fra den latinske 1200-tallshymnen Dies Irae, vredens dag. Den er en del av en motett som ofte knyttes til rekviemessen, altså en sjelemesse hvor man minnes de døde.

Det er skrevet flere rekvier som inkluderer Pie Jesu, blant annet Faures Requiem. Versjonen vi synger er hentet fra Andrew Lloyd Webbers Requiem, hvor han har slått sammen teksten fra Pie Jesu med teksten fra hymnen Agnus Dei.

Pie Iesu,
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem

Gode Jesus,
som løfter bort jordens synder,
Gi dem hvile.

Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem
Sempiternam

Guds Lam,
som løfter bort jordens synder,
Gi dem hvile.
For evig.