Historien bak julesangen Glade jul er ettervhert blitt godt kjent, en historie som involverer en organist, en prest, blåsebelger til et orgel samt noen mus.

Det er imidlertid ikke like mange som kjenner bakgrunnen for at Oslo Håndverker sangforening og Cordis Vocalis fremfører denne sangen først i engelsk og deretter i tysk språkdrakt på julekonserten i Trefoldighetskirken.

Noen måneder ut i 1. verdenskrig, da den første julen nærmet seg hadde tyskere, franskmenn og briter kjempet en utmattende og meningsløs stillingskrig.
Julaften 1914 la de imidlertid helt på eget initiativ ned våpnene sine og krøp opp av skyttergravene for å møte fienden som de erfarte var vanlige mennesker akkurat slik som dem selv.

Slike spontane våpenhviler skjedde flere steder på Vestfronten i Europa. En av de mest kjente historiene forteller om da de tyske soldatene begynte å synge julesangen Glade jul på tysk, altså Stille Nacht. som et svar på dette stemte de britiske soldatene i på engelsk med Silent Night.

Etter hvert krøp soldatene fra begge de krigførende parter opp av skyttergravene og ut i ingenmannsland. Her tok de hverandre i hendene, delte broderlig det de hadde av rasjoner, sang julesanger og fikk gravlagt de døde.

Denne hendelsen er i ettertid blitt kjent som Julevåpenhvilen, og det er denne vi minnes i vår versjon av Glade jul.