Oslo Håndverker Sangforening er blitt invitert til å synge i slottskirken i Stockholm 14. juni 2020. Dette gleder vi oss stort til!