Oslo Håndverker Sangforening synger på Røros vinterfestival fra 31.1 – 2.2 2020. Dette blir vårt første sangeroppdrag i jubileumsåret vårt!